Opdrachtbevestiging voor het opstellen van een energielabel conform NTA8800

Iedere woning zal fysiek bezocht moeten worden, tijdens deze Inspectie worden alle bouwkundige en installatietechnische aspecten opgenomen en tevens gefotografeerd. Het merendeel van de foto’s bestaat uit detail foto’s van de hierboven benoemde onderdelen. Het Is echter noodzakelijk dat er ook overzicht foto’s gemaakt worden van zowel de binnen- als de buitenzijde van de woning. Zonder deze foto’s kan er geen energielabel worden afgegeven aangezien dit een voorwaarde is van de certificatie instelling.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle ruimtes In de woning betreed kunnen worden tijdens de woningopname. De klant zorgt voor eventuele hulpmiddelen om ruimtes te kunnen betreden, bijvoorbeeld trap/ladder naar zolder en/of kelder.

De opdrachtgever zorgt er zelf voor, indien hij/zij dit wenst, dat persoonlijke bezittingen vooraf tijdelijk uit de woning worden verwijderd zodat deze niet op foto’s komen te staan.

De opdrachtgever is op de hoogte dat de gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand (Energielabelsoftware) zullen worden geregistreerd In een landelijk gegevensbestand.

De opdrachtgever is op de hoogte dat hij/zij het recht heeft het volledige projectdossier op te vragen;

De opdrachtgever gaat akkoord dat de certificatie-instelling mogelijk een controleonderzoek zal uitvoeren;

De opdrachtgever gaat akkoord dat het geen toegang verkrijgen tot een woning of woongebouw ten behoeve van een controleonderzoek tot verwijdering leidt van het energieprestatie-rapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten.

Positief Wonen kan alleen energie labels afgeven voor adressen die in BAG een woonfunctie of recreatiewoningfunctie hebben.

Indien een adres in BAG bijvoorbeeld een winkelfunctie heeft en dit object wordt veranderd naar een woonfunctie, is de opdrachtgever verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het adres een woonfunctie in BAG krijgt.

De opdrachtgever geeft toestemming aan Positief Wonen voor het maken en veilig bewaren van de foto’s voor een periode van 15 jaar.

De opdrachtgever geeft aan hiermee de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en gaat akkoord met deze voorwaarden. Alle genoemde prijzen in deze offerte zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting, en omvatten alleen de werkzaamheden genoemd in deze offerte en bijbehorende specificatie.