Welkom op de inlogpagina van Positief Wonen

Ga naar jouw loginpagina

In deze omgeving kun je (straks) eenvoudig van alles terugvinden betreffende je verduurzamingstraject. Je vind hier het Duurzaamheidsrapport, de verschillende offertes, de status van gemaakte afspraken met installateurs en nog veel meer.

Ga naar jouw loginpagina van Positief Wonen

In deze omgeving kun je als financieel adviseur een ons aanvraagformulier voor een duurzaamheidsadvies (de Fast- of Greenscan) voor je klant invullen, een nieuw EPA Energielabel aanvragen, statusoverzichten (io) inzien, veelgestelde vragen bekijken en nog veel meer.

Ga naar jouw loginpagina van Positief Wonen

In deze omgeving kun je als makelaar een EPA Energielabel aanvragen voor je klanten, een Green- of Fastscan invullen voor een duurzaamheidsadvies voor een te verkopen pand, klantstatussen inzien, veelgestelde vragen inzien en nog veel meer.

Ga naar jouw loginpagina van Positief Wonen

In deze omgeving kun je afspraken die onze klanten maken oppakken en in je eigen agenda zetten,  labels afmelden en je RC inzien. Ook kun je natuurlijk duurzaamheidsadviezen voor je klanten aanvragen, kun je het duurzaamheidsrapport downloaden,  statussen inzien, overzichten van jou klanten, veelgestelde vragen, etc.

Ga naar jouw loginpagina van Positief Wonen

In deze omgeving kun je straks werkopdrachten oppakken of duurzaamheidsadviezen aanvragen voor je klanten, EPA Energielabels aanvragen voor je klanten na verduurzamen, klantstatussen inzien, werkorders monitoren en afmelden, veelgestelde vragen inzien en nog veel meer.